Psi. Dan. Dr. / Sevgi Sezer ÖZTÜRK

Genç ve Yetişkinlere Bireysel Psikolojik Destek ve Çift Danışmanlığı

Öztürk uygulamalarında; Birey Merkezli Hümanist  Terapi, Varoluşçu Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Gottman Çift Terapisini kullanmaktadır.

Sevgi sezer öztürk

Dr.Öztürk, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yaptı. Yüksek lisansta Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak danışmanlığında ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için geliştirdiği bir özsaygı programının etkilerini değerlendirdi. Doktora çalışmasını Prof.Dr.Üstün Dökmen danışmanlığında “Bir Eğitim Kurumunun Örgüt Depresyonu ile Başa Çıkmada Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hobiterapi’nin Etkileri” konusunda yaptı.

2008 yılında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktor ünvanını aldı. Öztürk bu süreçte Bilişsel Davranışçı Terapi, Evlilik ve Aile Terapisi, Travma Psikolojisi konularında terapi eğitimleri aldı.Eğitimi sürecinde farklı devlet kurumları ve özel kurumlarda psikolojik danışman olarak çalıştı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam etti. İnsan İlişkileri, Mesleki Rehberlik, Bireyle Psikolojik Danışma, Çok Kültürlü Psikolojik Danışma konularında dersler verdi.

İnsanın anlam arayışı, psikolojik yardım arama ve damgalama, ölüm kaygısı, varoluşsal kaygılar, yılmazlık konularında akademik çalışmalar yaptı, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler ve posterler sundu. Öztürk, 2017 Kasım Ayında ismini The Education of Little Tree/Küçük Ağacın Eğitimi (Yazar: Forrest Carter) kitabından alan Küçük Ağaç Psikolojik Danışma Merkezi’ni kurdu. 

1- Özgeçmiş için tıklayınız.

2- Blog Yazıları için tıklayınız.

Akademik Yayınlar:

1- Gelişimsel Açıdan Ölüm Kavramı 

2- Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Hobiterapi Uygulamasının Eğitim Kurumunun Örgüt Üzerindeki Etkisi

3- Örgüt Depresyonu Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi

4- A view to the subject of the meaning of life in terms of theoretical and psychometric studies

5- Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği’nin (PYAKDÖ) Bir Türk Örnekleminde Geçerlilik ve Güvenilirliği

6- The reliability and validity of perceptions of stigmatization by others for seeking help scale in a Turkish sample

7- Psikolojik Yardım Arama Tutumlarını Yordayan Değişkenler: Kendini Damgalama, Özsaygı, Psikolojik Yardım Almış Olma

8- An Investigation into Teacher Candidates’ Resilience Hopelessness Levels

9- Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Dersi'nin PDR Öğrencilerinin Çok Kültürlü Bakış Açıları Üzerindeki Etkisi

10- The Predictive Power Of Life Satisfaction And Self-Esteem In Existential Anxieties