16 Şubat 2018 - Kariyer Danışmanlığı Grup Çalışması

kariyer danışmanlığı grup çalışması

Günümüzde üniversitede hangi bölümü okuduğunuzdan daha önemlisi kariyer gelişiminiz için nasıl bir yol çizdiğinizdir. 21.yy.'da kariyer gelişimi bir üniversitede okuduğunuz programı bitirmenizle biten bir şey değildir. Sonrasında ne yaptığınız ya da ne yapacağınız, kariyer hayalleriniz için daha belirleyici olmaktadır.

Doğru adımlar atabilmek için kendinizi iyi tanımanız gerektiği kadar, günümüz mesleklerini ve kariyer imkanlarını da iyi bilmeniz gerekmektedir.

Küçük Ağaç PDM'de ilki 16 Şubat 2018'de başlayıp 17.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve 6 hafta sürecek olan Kariyer Danışmanlığı grup çalışması bu konularda gençlere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Lisede okumakta olan 11. ve 12 Sınıf öğrencileri ve üniversitede olup mezuniyet sonrası kariyer planlaması yapmak isteyen ya da bölüm değişikliği düşünen ve bu konularda belirsizlikler yaşayan gençler bu gruba katılabilir. Grup sayısı başvuru durumuna ve başvuran profiline göre ikiye çıkarılabilir. Grubun amacı ve özellikleri aşağıdadır. İlgilenenlerin 12 Şubat 2018'e kadar Küçük Ağaç PDM'yi arayarak ya da mail atarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kariyer Danışmanlığı grup çalışması Holland'ın tipoloji kuramı temel alınarak gerçekleştirilecektir.

Grubun Amaçları

1-Grup üyelerinin tanışması ve çalışmaya ilişkin kişisel amaçlarını belirlemesi

2-Temel mesleki kavramları öğrenme, bireysel faklılıklarımızın önemini anlama ve ilgilerinin farkına varma. 3-Bireyin mesleki değerleri konusunda bilinçlenmesi.

4-Bireyin bireysel yeterlilikleri konusunda bilinçlenmesi.

5-Bireyin kendi ilgi, değer, yetenekler resmini bir bütün olarak görebilmesi ve bunlara uygun meslekleri ve kariyer imkanlarını öğrenmesi.

6-Bireyin kariyer planı konusunda net hedefler koyabilmesi.

Grup Lideri/Psikolojik Danışman Dr.Sevgi Sezer Öztürk

Kariyer danışmanlığı grup çalışmasını psikolojik danışmanlık ve rehberlik konusunda yüksek lisans ve doktora derecesine sahip, eğitimi sürecinde ve çalışma hayatında benzer grupları yönetmiş ve Ankara Üniversitesi'nde bu konuda bir çok defa ders vermiş olan, Küçük Ağaç PDM'nin kurucusu Psi.Dan.Dr.Sevgi Sezer Öztürk yürütecektir.

Grup Üyelerinin Seçimi

  1. Grup 8-12 kişiden oluşacaktır.
  2. Grup cinsiyet açısından heterojen bir nitelik taşıyacaktır.
  3. Grup kariyer planı konusunda kararsızlık yaşayan kişilerden oluşacaktır.
  4. Grup, üyelerin kişilik özelliği açısından heterojen bir nitelik taşıyacaktır.

Grubun Örgütlenmesi

  • Toplantı günü Cuma günü olarak belirlenmiştir.
  • Toplantı saati olarak, 17.00-18.30 belirlenmiştir.
  • Bu durumda toplantı oturumları 90'ar dk.lık oturumlar şeklinde olacaktır.
  • Grup 'Kapalı Grup ' biçiminde olacaktır. (Oluştuktan sonra gruba yeni üye alınmayacaktır). -Toplantılar haftada bir oturum olacak şekilde toplam 6 oturum yapılacaktır.

Not: Kariyer Danışmanlığı Grubu'nun tarih ve saatleri grubun oluşması durumunda, grup üyelerinin talebine göre değiştirilebilir.

Ücret ve başvuru için Küçük Ağaç PDM'yi arayabilir ya da mail yazabilirsiniz.