CAS Testi:

5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS  Testi (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir.  Bu test İstanbul Üniversitesi Öğretim üyelerinin öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Testi uygulamaya yetkili olan uzmanlar İstanbul Üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından uygulayıcı yeterlilik sertifikası olan uzmanlardır.

CAS 5 – 7 ve 8 – 17 yaş olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Çünkü bazı alt testler sadece 5 – 7 yaş arasını kapsarken, bazıları da sadece 5 – 17 yaş arasını kapsarken bazı alt testler 5 – 17 yaş aralığının tamamını kapsamaktadır.

CAS Testi’nin Uygulama ve Kullanım Alanları

  •          Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi,
  •          Öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesi,
  •          Zihinsel engelli olanların değerlendirilmesi,
  •          Travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi,
  •          Ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi,
  •          Üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi,
  •          Planlama problemleri olanların belirlenmesi ve
  •          Başarının önceden kestirilmesi gibi durumlar için CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Batarya Zeka Testi uygulanabilir ve kullanılabilir.